Szivárgásvizsgálat


2008. január 1-től a törvény előírja:


3 kg hűtőközeg-töltetet (HFC) meghaladó hűtőrendszer esetén a kötelező szivárgásvizsgálat elvégzését.


   * 3-30 kg hűtőközeg-töltettel rendelkező rendszerek esetén évente,   * 30-300 kg hűtőközeg-töltet esetén félévente   * 300 kg-nál nagyobb hűtőközeg-töltet esetén negyedévente kell elvégezni.A környezetvédelmi felügyelők várhatóan komoly ellenőrzéseket fognak végezni, mulasztás esetén pedig jelentős bírságokat szabhatnak ki.


LM/FL bejelentésaz Országos Monitoring és Képesítő Testület informatikai rendszerében


A 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése alapján a legalább 3kg hűtőközeg töltettel rendelkező telepített hűtőkörök üzemeltetőinek a 2009. évi levegőszennyezés mértékéről (LM), azaz a szervizcélú felhasználásokról (szivárgás, szökés következtében lecsökkent töltet pótlásáról) bejelentést kell tenniük 2010. március 31-éig a Környezetvédelmi és a Vízügyi Minisztérium közzétett útmutató szerint.


A bejelentés technikai részletei az alábbi tájékoztatóban találhatók.


I. Érintett jogszabályok


78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról.

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről.

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról.

842/2006/EK rendelet Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i rendelete egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról.

1005/2009/EK rendelet Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról


II. A KvVM honlap útmutatója


A legalább 3 kg ózonréteget lebontó anyagot, illetve fluortartalmú üvegházhatású gázt hűtőközegként tartalmazó helyhez kötött hűtőkörökre vonatkozó légszennyezés éves mértéke bejelentés megtételéhez szükséges LM/FL Útmutató a KvVM ezen a linken megtalálható honlapoldalán, a csatlakozó dokumentumok utolsó sorában található.


Megjegyzés: Az LM/FL bejelentéshez szükséges adatokat az Üzemeltetők a 842/2006/EK rendelet 3. § (6), valamint az 1005/2009/EK 23.§ (3) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásuk alapján, annak bizonylatként történő megőrzésével kötelesek szolgáltatni (ld. alább).

842/2006/EK

3. § (6) Az (1) bekezdésben említett, 3 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazások üzemeltetőinek nyilvántartást kell vezetniük a beépített fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségéről és típusáról, minden hozzáadott mennyiségről, valamint a szervizelés, karbantartás és végleges ártalmatlanítás során visszanyert mennyiségről. Egyéb releváns információkról is nyilvántartást kell vezetniük, beleértve a szervizelést vagy karbantartást végző vállalat vagy személy adatait; valamint a (2), (3) és (4) bekezdés értelmében végzett ellenőrzések időpontját és eredményét is, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontjában említett külön helyhez kötött berendezéseket azonosító releváns információt. E nyilvántartásokat kérelem alapján az illetékes hatóság és a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

1005/2009/EK

23. § (3) A (2) bekezdésben említett vállalkozásoknak nyilvántartást kell vezetniük a hozzáadott szabályozott anyagok mennyiségéről és típusáról, valamint az e bekezdésben említett berendezések vagy rendszerek karbantartása, javítása és végleges ártalmatlanítása során visszanyert mennyiségről. Egyéb releváns információkról is nyilvántartást kell vezetniük, beleértve a karbantartást vagy javítást végző vállalat vagy személy adatait; valamint az ellenőrzések időpontját és eredményét is. E nyilvántartásokat kérelemre bármely tagállam illetékes hatósága és a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.III. Végrehajtás az OMKT (továbbiakban: testület) rendszerében


1) A KvVM útmutató IV. b. i. pontja szerint: "a testületi rendszerben korábban már regisztrált, elektronikus azonosítóval és címkével ellátott hűtőköröknél

" a szivárgásvizsgálati tervet,

" a megtörtént kötelező szivárgásvizsgálatok elvégzésének igazolását,

" valamint a hűtőkör regisztráció előtti, szerviz célú (veszteség/szivárgás miatt rátöltött), 2009. évi összesített, hűtőközeg felhasználási adatot

kell bevinni a testületi rendszerbe.

A fentiek elvégzése mind az esetleg elmaradt LAL/FL, mind az LM/FL bejelentésnek megfelel és azok felügyelőségekhez történő eljuttatása alól mentesít."


Ennek érdekében az üzemeltetőknek:

" bejelentkezési e-mail címükkel és jelszavukkal belépve

" a legalább 300 kg hűtőközeg töltetű hűtőkörök esetén be kell vinniük saját adataik közé a KÜJ számot, és be kell írniuk telephelyeikhez a KTJ számokat a 3) pont szerint. (300 kg alatti töltet esetén nem kötelező megadni a KÜJ / KTJ számokat.), továbbá

" a "saját berendezések" menüpontból indítva be kell vinniük mindegyik hűtőkörhöz a 2009-ben megtörtént utolsó kötelező szivárgásvizsgálat elvégzésének dátumát, és

" összesíteniük kell hűtőkörönként a 2009. évi hűtőközeg felhasználást (a 3-300 kg közötti töltettel rendelkező hűtőkörökre is), és be kell vinniük ezeket az adatokat.

" amennyiben a hűtőkörön retrofitálás (hűtőközeg csere) történt, úgy a korábbi hűtőközeg típusát, illetve az abból a típusból történt utántöltések összesített adatát is be kell jelenteni.


A hűtőkörhöz rendelt képesített vállalkozás képesített emberének be kell vinnie a hűtőkörökhöz

" a szivárgásvizsgálati tervet


ha ezt eddig még nem tették meg.


2) A KvVM útmutató IV. b. ii. pontja szerint: "a testületi rendszerben még nem regisztrált hűtőköröket

" regisztrálni kell az elektronikus azonosító (és címke) biztosítása céljából, majd

" a szivárgásvizsgálati tervet,

" a megtörtént kötelező szivárgásvizsgálatok elvégzésének igazolását, valamint

" a regisztráció előtti, összesített, szerviz célú (veszteség/szivárgás miatt rátöltött), 2009. évi hűtőközeg felhasználási adatot is be kell vinni a rendszerbe.

A fentiek elvégzése az LM/FL bejelentési kötelezettségnek megfelel, annak felügyelőségekhez történő eljuttatása alól mentesít."


Ennek érdekében az üzemeltetőknek

" regisztrálniuk kell magukat a testületi rendszerben,

" regisztrált felhasználóként belépve fel kell venniük telephelyeiket, valamint telephelyenként a hűtőköreiket,

" a 300 kg hűtőközeg töltet feletti hűtőkörök esetén be kell vinniük saját adataik közé a KÜJ számot, és be kell írniuk telephelyeikhez a KTJ számokat a 3) pont szerint. (300 kg alatti töltet esetén nem kötelező megadni a KÜJ / KTJ számokat.),

" hozzá kell rendelniük a hűtőköreikhez a saját partnerlistájukon keresztül az általuk kiválasztott képesített vállalkozásokat (ld. Berendezés nyilvántartási segédlet),

" a "saját berendezések" menüpontból indítva be kell vinniük mindegyik hűtőkörhöz a 2009-ben megtörtént utolsó kötelező szivárgásvizsgálat elvégzésének dátumát, és

" összesíteniük kell hűtőkörönként a 2009. évi hűtőközeg felhasználást (a 3-300 kg közötti töltettel rendelkező hűtőkörökre is), és be kell vinniük ezeket az adatokat.

" amennyiben a hűtőkörön retrofitálás (hűtőközeg csere) történt, úgy a korábbi hűtőközeg típusát, illetve az abból a típusból történt utántöltések összesített adatát is be kell jelenteni.

Figyelem: az utólag bevitt adat a szivárgásvizsgálat dátumáról nem jogérvényes adat, csak tájékoztató, kérjük ezért az üzemeltetőket, hogy a 2009-es szivárgásvizsgálati bizonylataikat szíveskedjenek megőrizni.


A hűtőkörhöz rendelt képesített vállalkozás képesített emberének

" az elektronikus azonosító létrehozása és a címkézés céljából be kell írnia a szükséges műszaki adatokat

" be kell vinnie a hűtőkörhöz a szivárgásvizsgálati tervet.


3) A KvVM útmutató IV. b. iii. pontja szerint: "a legalább 300 kg hűtőközeg töltetű helyhez kötött hűtőkört üzemeltetőnek meg kell adnia a 9 numerikus karakterből álló környezetvédelmi ügyfél jelet (KÜJ) és a környezetvédelmi területi jelet (KTJ) is. Amennyiben az üzemeltető még nem rendelkezik valamelyik egyedi környezetvédelmi azonosítóval, azt kérje a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségtől a környezetvédelmi alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően. Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díj, illetve illetékmentes."


Értelmezési segítség:

" A KÜJ és KTJ számokat csak a legalább 300 kg hűtőközeg töltettel rendelkező telepített berendezések üzemeltetői esetében kötelező megadni.

" A KÜJ szám az Üzemeltető azonosítója, így egy adószámhoz egy KÜJ szám tartozik. Amennyiben egy telephely önállóan regisztrált a rendszerben (pl. kereskedelmi láncok esetén egy áruház stb.), keresse meg a kapcsolatot vállalkozásuk központjával, hogy rendelkeznek-e már KÜJ számmal.

" A KTJ szám az üzemeltető telephelyeinek (beleértve a székhelyét is) az azonosítója, telephelyenként különböző.

" Mindkét azonosító adatot a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségtől kell igényelni annak, aki még nem rendelkezik vele.


Az adatok bevitelének módja:

1. A KÜJ szám bevitele a testületi rendszerbe az első üzemeltetői regisztrációval, a vállalkozás adatainak bevitelével együtt történik, vagy a már regisztrált üzemeltetők esetén utólagos adatmódosítással (saját adatok menüpont).

2. A KTJ szám bevitele a telephelyi adatok bevitelével együtt történik, telephelyenként. Telephelyeket a már regisztrált üzemeltetők tudnak felvenni. Már felvett telephelyek esetén a KTJ szám utólagos adatmódosítással is bevihető (telephelyek menüpont, utána szerkesztés ikon a megfelelő telephelynél).

3. Még nem megadott KÜJ számot a telephelyek menüpontból is fel lehet venni. A lehetőséget a testületi rendszer csak akkor jeleníti meg, ha még nincs megadott KÜJ szám.

Figyelem: ha egy üzemeltető telephelye önállóan regisztrált üzemeltetőként szerepel a rendszerben, akkor az IT rendszer nem fog tudni róla, hogy egy másik (azonos adószámú üzemeltetőhöz tartozó) székhely vagy telephely már beírt KÜJ számot, tehát az önállóan regisztrált (nem telephelyként felvett) telephelyek esetén ismételten meg kell adni - természetesen ugyanazt - a KÜJ számot.Kérjen személyre szabott árajánlatot :

mail kapcsolat Back (history) vissza