Napkollektoros rendszerek szabályozása


Magyarországon a megvalósult napkollektoros rendszerek döntő többsége szivattyús keringtetésű rendszer, melyben a kollektor köri szivattyú üzemét a napsütés függvényében kell irányítani. Erre a feladatra egy megfelelő szabályozót kell alkalmazni, mely lehetővé teszi a napsugárzás maximális hasznosítását.


A hagyományos épületgépészeti rendszerekben a szabályozás feladata általában az, hogy figyeli a hőigényt, és ennek függvényében vezérli a hőtermelő üzemét. Lényeges tulajdonság, hogy a hőtermelő bármikor bekapcsolható. A napkollektoros rendszerek energiaforrása viszont a Nap, amit sajnos nem lehet saját igényeink szerint ki-, vagy bekapcsolni. Ezért a szabályozás feladata ilyenkor az, hogy napsütés esetén elindítsa a rendszert, eltárolja a hasznosított napenergiát, majd hőigény esetén biztosítsa a tárolt napenergia felhasználását.


A legegyszerűbb napkollektoros rendszerben a kollektorok egy belső hőcserélős melegvíztárolót fűtenek (1. ábra). A szabályozás feladata, hogy mérje a napkollektorok (TKO) és a tároló alsó részének (TBA) hőmérsékletét, és elindítsa a kollektor köri szivattyút (PS) akkor, ha a kollektorok hőmérséklete a szabályozón beállított értékkel magasabb a tároló hőmérsékleténél. A bekapcsolási hőmérséklet-különbség értéke általában 5-20°C. A másik szokásos funkció a vízkövesedés és a forrázás megakadályozása érdekében a tároló maximális hőmérsékletének határolása. Ha a tároló hőmérséklete eléri a beállított maximális értéket (általában 60-80°C) akkor a szabályozó kikapcsolja a kollektor köri szivattyút akkor is, ha a kollektorok hőmérséklete a szükséges értékkel magasabb a tároló hőmérsékleténél. Ilyen, viszonylag egyszerű feladatra analóg szabályozó is alkalmazható.

1. ábra

Egyszerű napkollektoros rendszer szabályozása


Az utóbbi időben azonban megfigyelhető, hogy az egyszerű, analóg szabályozókat kiszorítják a korszerű, mikroprocesszoros szabályozók. Ezek a fentebb említett dT és Tmax funkciókon kívül számos egyéb szolgáltatást is nyújtanak, melyek egyrészt magasabb hasznosítást eredményeznek, másrészt segítik a rendszer működésének nyomon követését. Ilyen, összetettebb szabályozásra látható példa a 2. ábrán.

2. ábra

Napkollektoros rendszer szabályozása korszerű mikroprocesszoros szabályozóval


A mikroprocesszoros szabályozás például a következő előnyökkel rendelkezhet:


Fenti példákon kívül a mikroprocesszoros szabályozók gyártótól és típustól függően még számos egyéb funkcióval is rendelkezhetnek, melyeket egyszerű, egytárolós rendszerek esetében is célszerű kihasználni. A kollektorokat azonban egyre gyakrabban kombinált, többtárolós rendszerek fűtésére alkalmazzák. Például a kollektorok a melegvíztárolón kívül fűtési puffertárolót, vagy medencét is fűthetnek. Ilyenkor gondoskodni kell a tárolók fűtése közötti átkapcsolás lehetőségéről, és az optimális előnykapcsolási sorrend meghatározásáról. A tárolók fűtése közötti átkapcsolás két, egymással nagyjából egyenértékű módszer szerint történhet. Az egyik módszer a közös szivattyú és motoros váltószelep, a másik pedig körönként külön szivattyú és visszacsapószelep alkalmazása.

3. ábra

Kéttárolós rendszer közös szivattyúval és motoros váltószeleppel

4. ábra

Kéttárolós rendszer tárolónként külön szivattyúval és visszacsapószeleppel


A korszerű napkollektoros szabályozók nem csak a tárolók fűtését szabályozzák, hanem általában különféle, a tárolókban megtermelt hőenergia hasznosítását szolgáló visszacsatolásokat is tudnak irányítani. Erre látható példa az 5. ábrán. Itt a visszacsatolások az alábbiak:


5. ábra

Visszacsatolások napkollektoros rendszer szabályozásánál